Biologinen taso
» Johdanto
» Valitse oikein seksigurusi
» Fysiologiaa vai psykologiaa
» Psykologinen vai yhteiskunnallinen 1
» Psykologinen vai yhteiskunnallinen 2
» Reduktionismi
» Essentialismi
» Seksitutkimus tieteen marginaalissa
» Seksuaalikäyttäytyminen biologia tutkimuskohteena
» Onko luonnollinen seksi parempaa?
» Perimä vs. ympäristö:
» Synnynnäinen eroaa geneettisesti peritystä
» Seksuaalisuuden proteiinit
» Etukäteen hermoradoitettu
» Kiinteät liikekaavat 1
» Kiinteät liikekaavat 2
» Mendeliläiset risteytyskokeet
» Leimautuminen
» Kiinteät liikekaavat ja oppiminen
» Vaisto, oppiminen, orientaatiotoiminta
» Kiinteät käyttäytymiskaavat komponentteina
» Yksiavioisuus, moniavioisuus ja promiskuiteetti
» Seksuaalivalinta
» Seksuaalivalinnan koukeroita
» Komeus on terveyttä
» Vietit ja motiivit
» Lorenzin vesiklosetti
» Varastoituuko seksuaalinen tarve-energia?
» Sosiobiologia ja evoluutiopsykologia
» Seksuaalisuuden todennäköisyyslaskenta
» Evoluutiopsykologia pähkinänkuoressa
» Westermark-vaikutus
» Chomsky ja apinoiden puhekyky
» Seksuaalisuuden automaatit
» Tyhmät moduulit 1.
» Tyhmät moduulit 2.
» Supernormaali ärsyke
» Evoluutiopsykologinen kertomus
» Biologisoiva analogiavirhe ja massiivinen analogiavirhe
  Yhteiskunnallinen taso
» Perhe vai promiskuiteetti
» Tukahduttaako yhteiskunta seksuaalisuutta?
» Tulossa
» Naisten seksuaalisuuden kulttuurinen tukahduttaminen
» Teoria miehistä tukahduttajina
» Teoria naisista tukahduttajina
» Nollahypoteesit - seksuaalisuutta ei tukahduteta
» Erot vallassa
» Lukumääräsuhteet
» Suora vaikuttaminen Vanhemmat
» Suora vaikuttaminen Vertaisryhmät
» Vaikuttaminen aikuisiin naisiin
» Naisten sukuelinten silpominen
» Haaremit, kunniamurhat
» Seksuaalisuuden salaaminen
» Uskonto seksuaalisuuden rajoittajana
» Suvaitsevaisuus homoseksuaalisuuta kohtaan
» Lait ja rangaistukset
» Kilpailu: prostituutio ja pornografia
»  
»  
» Tulossa
» Palaute kirjoittajalle: Yhteystiedot
» Tulossa

Seksuaalisuuden kolme tasoa: biologinen, psykologinen ja yhteiskunnallinen taso

November 15, 2009

 

Onko luonnollinen seksi parempaa?

Meillä on kulttuurissamme oletuksia biologian vaikutuksesta seksuaalisuuteemme, etenkin ns. luonnolliseen seksuaalisuuteen. Tämän käsityksen mukaan ihminen on biologinen olento, ja seksuaalisuudellamme on tietty oikea, biologinen muoto. Oikeaa, ja ehkä myös nautittavinta seksi olisi silloin, kun se noudattaa tätä biologian määräämä kaavaa. Tästä kaavasta poikkeava seksi olisi samalla epäluonnotonta, ja osoitus joko rappiosta tai vääristymästä seksuaalisuudessa, kenties sairaudesta. Pohjimmiltaan tässä luonnollisen seksin käsityksessä on kuitenkin kyse kulttuurin seksuaalisuudelle antamasta normista. Tämä käy ilmi siitä, että ”uudet paljastukset” eläinten seksuaalielämästä ovat aiheuttaneet aina järkytystä luonnollisen seksuaalisuuden kannattajien parissa. 1960 – luvulla hämmennystä herättivät kuvaukset siitä, että lähisukulaisemme simpanssit ja gorillat harjoittivatkin seksiä eri asennoissa. Tämä havainto teki luonnollisen seksin kannattajille lopulta oikeutetuksi kokeilla eri asentoja myös omissa sänkykamareissa. Samalla tavoin havainnot eläinten masturboinnista ja näin ollen masturboinnin luonnollisuudesta herättivät kohua, kuten myöhemmin myös raportit eläinten parissa esiintyvästä homoseksuaaliseksi tulkittavan seksin yleisyydestä. Luonnollisen seksin teorian kannattajat olettavat ehkä huomaamattaan, että heidän ajattelunsa taustalla on olettamus siitä, että biologiset, geneettisesti kiinnittyneet lajityypilliset käyttäytymismallit ohjaisivat myös ihmisen seksuaalista käyttäytymistä samalla tavoin, kuin ne selvästi määräävät eläinten seksuaalisen käyttäytymisen muodot. Ihmisellä olisi tietty lajityypillinen seksuaalisuuden muoto, jonka biologinen perimämme määräisi. Tätä uskomusta tiettyyn ihmisluontoon ja sen toteutumiseen käyttäytymisessä nimitetään usein essentialismiksi.

Jos onnistuu välttämään ”luonnollisen seksin” essentialistisen karikon, niin seuraava ansa on odottamassa. Miehen ja naisen seksuaalisuuden erot. Meillä on se selkeä havainto, että miesten ja naisten seksuaalinen käyttäytyminen poikkeaa toisistaan usealla tavalla. Nämä erot voidaan selittää kulttuurisesti, eli yhteiskunnan voidaan katsoa kasvattavan naiset ja miehet eri tavoin ja kohdistavan eri normit seksuaalisuuden ilmaisulle sukupuolen mukaan. Yleensä eri kulttuureissa naisten seksuaalisuutta tukahdutetaan huomattavasti miestä enemmän, ja tämä selittäisi valtaosan havaituista eroista miesten ja naisten välillä. Psykoanalyytikot taas selittävät miesten ja naisten eroja mm. sukupuolielinten anatomian eroilla, ja etenkin sillä, että äidin suhde pieneen lapseen on kiinteämpi, kuin isän, ja näin lapsen, äidin ja isän suhteet muodostuvat eri tavoin ja aiheuttavat eroja miehen ja naisen seksuaalisuudessa. Jostain syystä kuitenkin meillä on epämääräinen usko siihen, että miehen ja naisen seksuaalisuus määräytyy biologisesti, ja erot miehen ja naisen seksuaalisuudessa ovat biologiaan juurtuneita. Näin, vaikka meillä ei oikeastaan ole mitään näyttöä siitä, että biologia olisi erojen takana.

Biologinen oletus on myös se, että seksiä ei tarvitse opetella. Mitään seksivalistusta ei tarvita ja kaikki osaavat rakastelun taidot synnynnäisesti. Vastakkainen näkökulma olisi, että seksistä oppii kunnolla nauttimaan vasta, kun kokeilujen ja opastuksen jälkeen oppii rakastelun hienoudet.

Jos seksuaalinen käyttäytymisemme olisi täysin biologisesti määräytynyttä, niin voitaisiin myös olettaa, että miehen ja naisen seksuaalinen käyttäytyminen vastaisivat optimaalisesti toisiaan. Näin ollen jos mies käyttäytyisi vain oman biologisen käyttäytymiskaavan mukaisesti, niin naisen vastaava käyttäytymiskaava sopisi siihen kuin avain lukkoon. Miehen ei siis tarvitsisi sovittaa omaa seksuaalisuuttaan naisen toiveisiin, tai naisen miehen toiveisiin. Tällainen mallihan ei tunnetusti toimi ihmisten todellisuudessa.

Käytämme itse asiassa biologista selitysmallia silloin, kun selitämme seksin hauskuutta ja nautinnollisuutta suvunjatkamisen tärkeydellä. Biologian kannalta yksilön tärkein tehtävä on jatkaa omia geenejään eteenpäin, ja siksi on biologisesti viisasta, tehdä suvun jatkamisesta mahdollisimman palkitsevaa, jotta eläin tai ihminen asettaisi seksuaalisen käyttäytymisen aina ensisijaiseen asemaan. Suvunjatkaminen on biologisesti niin tärkeää, että yksilön kannattaa asettaa seksi etusijalle esimerkiksi syömisen tai juomisen vaihtoehtona, ja yksilön kannatta harjoittaa seksiä siitä huolimatta, että kärsii sairaudesta, kylmästä tai väsymyksestä.

Luonnollisuuden vaatimus voi tulla esille myös siten, että etsitään puhdasta, seksimielikuvista vapaata seksiä. Tällainen ajatus sisältää, että etenkään yhdynnän aikana ei saisi fantasioida seksistä, vaan koko seksuaalinen kiihotus tulisi saada konkreettisista aistimuksista Kuitenkin lähes kaikki, jotka onnistuneesti seksiä harjoittavat, kuvittelevat kaikenlaisia seksifantasioita myös rakastellessaan puolisonsa kanssa. Useimmiten mielikuvat ovat lisäksi enemmän tai vähemmän ”perverssejä”. Mielikuvituksesta ei ole pitkä matka pornoon, jota taas moni pitää luonnottomana ja keinotekoisena seksuaalisuuden muotona.

Jos kysytään asiaa nahkafetisistiltä, niin luonnollinen seksi ei hänen mielestään ole paras vaihtoehto, sillä siitä puuttuu se mauste, joka tekee seksistä hänen mielestään nautittavaa.

Perimä vs. ympäristö: Kenen joukoissa seisot? – Politiikan vaikutus tieteeseen

 

  Puute.com etusivu